Over Chinacure

Chinacure ontwikkelt, importeert en distribueert producten in het veld van natuurlijke preventieve gezondheidszorg. Dit onder de noemer ‘Oosterse kennis voor Uw gezondheid’.

Dit omdat zowel historische gezien als nu in het moderne China ‘preventieve gezondheidszorg’ een van de belangrijke pijlers is om binnen de enorm groeiende bevolking hun gezondheidsstelsel betaalbaar te houden. Preventie bespaart geld!

Daarom heeft het team van Chinacure een concept uitgewerkt, dat zowel producten, informatieverstrekking als diensten wil ter beschikking stellen aan de samenleving die op zoek is naar oplossingen in het kader van preventieve gezondheidszorg. Dit allemaal op een 100% natuurlijke basis, vertrekkende van de mogelijkheden van ons eigen lichaam en met de steun en langdurige kennis op dit vlak binnen het Traditioneel Chinees Geneeskundig (TCG) systeem in China.

Door middel van informatieverstrekking, voordrachten en workshops willen we mensen inzicht geven in gezondheid en hen motiveren en begeleiden in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Dit past in het Chinese ‘Longevity’. In het westen wordt hiermee enkel de tijdsduur van ons leven bedoeld. In Chinese context behelst Longevity of “Chang Shou” de lengte in jaren en de zegen van het hebben van een gezond en kwalitatief leven vrij van pijn, ziekte en stress. In het zoeken naar mogelijkheden om een lang en gezond leven te leiden, heeft het oude China zeer interessante en doeltreffende methodieken ontdekt.

Daarbuiten bieden we ook volledig natuurlijke producten aan die dit streven naar een lang en gezond leven helpen ondersteunen.

Deze producten omvatten alle ruwe kruiden, kruidenpreparaten, granulaten, oliën, crèmes, zalven, emulsies, tincturen, andere externe applicaties, kruidenpleisters, bad toevoegingen, die op een 100% natuurlijke basis kunnen bijdragen tot het streven naar of het behoud van een gezonde levensstijl.

Voor meer informatie hieromtrent zie onze rubriek workshops of contacteer ons op info@chinacure

‘Live a long, healthy and happy life’